Category

Kiper – nagibne tave u plinskoj i električnoj verziji. Nagibni spremnik velikog radijusa i kapaciteta. Dostupni u linijama 700 i 900.

Filters

 

Pretraga
Proizvođač
Serija
Širina
Napajanje